vytrhnout trn z paty

nebo také vytáhnout z bryndy

nechat si něco pro strýčka Příhodu

Toto rčení velice rád ačasto aplikuje v životě můj manžel. Když k nám ale strýček Příhoda občas zavítá, tak manžel dotyčnou věc stejně nenajde...

Další informace