prokázat někomu medvědí službu

= uškodit někomu svou pomocí

udělat kozla zahradníkem

= svěřit něco nepravé osobě

utáhnout na vařený nudli

= lehce oklamat

vytahovat kostelníka na věž

= popotahovat (nosem)

žabomyší válka
je rčení, které znamená malicherný bezvýznamný spor, nesmyslnou hádku nebo nepřátelství kvůli sebemenší neshodě

Další informace