Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne 40 dní.

Pranostika na 17. březen

Svatý Josef přichází na led s pantokem.
Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
Josef s Marií (23. 3.) zimu zaryjí.
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.

Pranostiky na 19. březen

Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Svatá Eudoxie psa až po uši sněhem zavěje.

Pranostiky na 1. březen (sv. Eudoxie - kajícnice v Sýrii)

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato!

V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.

Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.

Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce.

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.

V březnu prach - jistý hrách.

Březen - za kamna vlezem.

Další informace