Pro déšť na den Ladislava, dlouhým mokrem bolí hlava.

Pranostiky na 27. červen

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.

Měsíc červen voní deštěm.

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Pranostiky na 23. červen

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.

Pranostika na 1. červen

Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, nejdelší den i trávu mívá.
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.

Pranostika na 11. červen

Na svatého Antonína broušení kos započíná.

Pranostiky na 13. červen

Červen červený jako z růže květ.

Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.

Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.

Pranostiky na 29. června

Lidé se radují létu, včely květu.

Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
Na svatého Jana noc nebývá žádná.
Do Jana Křtitele nechval ječmene.
Svatý Jan dešťů je přítel.
Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.
Prší-li ten den, prší celé tři dny.
Prší-li na svatého Jana, bude za čtyři dní pršeti pořád a ořechy se nehrubě obrodí.
Na svatého Jána má být louka shrabaná.
Svatý Jan otvírá zimě zase dveře.
Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží.

Pranostiky na 24. června

Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého - vína, chleba nemíváme.

Déšť o svatém Vítu, škodí ječmeni i žitu.
Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
Pohoda na svatého Víta - to dobrota žita.
Svatý Vít dává trávě pít.
Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita.
Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop, ten ho dokop.
O svatém Vítě půl zrna v žitě.
Kdo seje na Víta, škoda žita.
Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.

Pranostiky na 15. června

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.

Pláče-li Medard i ječmen zapláče.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Když prší na Medarda, namokne každá brázda.
Tak jak na svatého Medarda bouří, tak se celý měsíc po tom bouřky souží.
Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.
Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena.
Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.
Když Medard se rozvodní, pršívá šest týdní.

Pranostiky na 8. června

Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.

O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

Pranostika na 6. červen

V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.

Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.

Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Červen stálý - prosinec dokonalý.

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Další informace