Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Před 13. dubnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodného mrazu.

Pranostiky na 13. květen

Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda.

Pranostiky na 12. květen

Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.
Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.

Pranostiky na 4. květen

Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
Filipa a Jakuba déšť - to zlá zvěst.
Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle čočka zaseje.
Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.

Pranostiky na 1. květen

Májová kapka platí nad dukát.

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

Mokrý máj - v stodole ráj.

Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Svatá Žofie políčka často zalije.

Pranostiky na 15. květen

Další informace