Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.

Pranostiky na 6. prosince

Jaký prosinec - takový červen.

Studený prosinec - brzké jaro.

Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati

Pranostiky na 1. prosince

O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.

Pranostika na 3. prosince

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.
Svatá Barborka táhne sáně ze dvorka.

Pranostiky na 4. prosince

Na svatého Mikluláše je už zima celá naše.
Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
O svatém Mikuláše často snížek práší.

Pranostiky na 6. prosince

Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
Když v 1. adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku chleba režného

Pranostiky na 1. adventní neděli

Další informace